• img-book

    Ross W. Greene

Sale!
ISBN: 788273911223

Eksplosive Barn

by: Ross W. Greene

Barn som eksploderer, og som har for vane å eksplodere ofte og for tilsynelatende ingenting, kan mildt sagt være slitsomme å ha i hus. Det finnes førskolelærere som vet alt om det. De har prøvd alt, men ingenting hjelper. Hva gjør du da?

kr 320,00 kr 250,00

Quantity:
Meet the Author
avatar-author
Ross Greene er skaperen av PGS modellen, Problemløsning Gjennom Samarbeid (på engelsk CPS, Collaborative and Proactive Solutions) og forfatter av de bestselgende bøkene “Eksplosive barn” og “Utenfor” (engelsk tittel ”Lost at School”) .Dr. Greene var ansatt ved Harvard Medical School i over 20 år, og er nå tilknyttet psykologisk institutt ved Virginia Tech, som Associate Professor. Hans forskning er støttet av Stanley Research Institute, the National Institutes of Mental Health, the U.S. Department of Education, og Maine Juvenile Justice Advisory Group. Ross Greene jobber med familier, skoler og spesialskoler, psykiatriske institusjoner, barnevern og fengsler, og foreleser over hele verden.
Books of Ross W. Greene
About This Book
Overview

Barn som eksploderer, og som har for vane å eksplodere ofte og for tilsynelatende ingenting, kan mildt sagt være slitsomme å ha i hus.

Det finnes førskolelærere som vet alt om det. De har prøvd alt, men ingenting hjelper. Hva gjør du da?

Barn preget av problematferd som raseriutbrudd, impulsivitet, svingende humør og verbal og fysisk aggresivitet trenger hjelp. Det skjønner vi alle. Men hvordan skal vi hjelpe for at barnet skal få mest mulig nytte av hjelpen? Hvordan kan foreldre og andre gi barn som trenger det den optimale hjelpen?

På en kjærlig og omsorgsfull måte viser Dr. Ross W. Greene oss veier å gå.

Etter 20 års arbeid med vanskelige barn har han dannet seg sitt eget bilde av disse barna og et nytt bilde av deres negative atferd. Han skisserer i denne boken en praktisk og allsidig arbeidsmåte som tar sikte på å redusere det ødeleggende negative samspillet mellom det ikke-fleksible og eksplosive barnet og barnets omgivelser. I denne boken viser han oss en ny metode for å trene opp barnets evne til fleksibilitet, frustrasjonstoleranse, kommunikasjon, problemløsning, og til å lære barnet å håndtere konflikter.

Et åpent sinn er det eneste du trenger for å ha utbytte av denne boken, sier Ross W. Greene.

“Dr. Greenes kloke råde til foreldre og til alle profesjonelle som arbeider med barn, er også et meget velkomment bidrag til alle oss som arbeider med foreldreskolering og utdanning av yrkesaktive til barnehager, skoler, sosialtjenesten, banre- og ungdomspsykiatrien og andre virksomheter innen området.”
Angela Hellström

Forfatter: Ross W. Greene

“Eksplosive Barn”

There are no reviews yet.