veilederutdannelse (41)

Her finner du bøker vi anbefaler for deltagere på vår veilederutdannelse i kommunikasjon og konfliktløsning i relasjoner med barn. Dette er anbefalte bøker, og ikke obligatorisk pensum. Deltagerene kan velge hva de vil lese av dette selv, basert på interesser og behov. Du får utdelt det obligatoriske pensum i form av kurshefter.Du kan lese mer om denne utdannelsen her.

I tillegg til bøkene på norsk du finner under så anbefaler vi også følgende bøker på engelsk, som for eksempel kan kjøpes på Amazon.com:

•-Siblings without rivalry, Adele Faber og Elaine Mazlish.
•-What Babies say before they can talk: The nine signals infants use to   express their feelings. Paul Holinger.
•-The whole brain child. Daniel Siegel.
•-Parenting from the inside out. Daniel Siegel.
•-Parent effectiveness training. Thomas Gordon.

Artikler av Hans Holter Solhjell er også anbefalt pensum. Disse artiklene finner du her, og her.