• img-book

  Anne Greve, Maria Øksnes,

ISBN: 9788202473853

Vennskap

av: Anne Greve, Maria Øksnes,

Barns vennskap har de siste årene vært gjenstand for økt forskningsmessig oppmerksomhet internasjonalt.

I Vennskap presenterer nordiske barnehageforskere ny kunnskap om barns vennskap. Artiklene i denne fagfellevurderte vitenskapelige antologien er bidrag til den pågående utviklingen av ny innsikt i hva vennskap kan være og bety for barns liv i barnehagen.

kr 379,00

Antall:
Bli kjent med forfatteren her.
avatar-author
  Anne Greve er førsteamanuensis ved barnehagelærerutdanningen, Høgskolen i Oslo og Akershus og professor II ved barnehagelærerutdanningen, Høgskulen på Vestlandet. Hun har lang erfaring som barnehagelærer i ulike barnehager. Tidligere har Anne Greve utgitt Vennskap mellom små barn i barnehagen, basert på hennes doktorgradsavhandling. Hun har også vært medredaktør i boka Ytringer om likeverd, demokrati og relasjonsbygging i barnehagen og medforfatter i boka Kritisk og begeistret. Barnehagelærernes fagpolitiske historie.
  Books of Anne Greve
  Vennskap (Heftet) av forfatter Anne Greve
  Vennskap 2015
  Kritisk og begeistret
  Vennskap mellom små barn i barnehagen
  Bli kjent med forfatteren her.
  avatar-author
   Maria Øksnes, ph.d., er førsteamanuensis i pedagogikk ved Program for lærerutdanning, NTNU, Trondheim. Hennes forskningsinteresser er først og fremst knyttet til områdene lek, fritid, barndom og ungdom. Øksnes har særlig tatt opp emner som danning, demokrati og motstand, barns lekekultur. Øksnes er medredaktør for Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk.
   Books of Maria Øksnes
   Vennskap (Heftet) av forfatter Anne Greve
   Vennskap 2015
   Oversikt

   Barns vennskap har de siste årene vært gjenstand for økt forskningsmessig oppmerksomhet internasjonalt.

   I Vennskap presenterer nordiske barnehageforskere ny kunnskap om barns vennskap. Artiklene i denne fagfellevurderte vitenskapelige antologien er bidrag til den pågående utviklingen av ny innsikt i hva vennskap kan være og bety for barns liv i barnehagen.

   Forskningen springer ut av forskjellige forskningstradisjoner innenfor samfunnsvitenskap og humaniora. Artiklene har relevans som aktuell forskning for profesjonelt arbeid med barn. Forskerne drøfter blant annet tema som:

   • barnehagelærere/ansattes rolle i arbeid med barns vennskap
   • hvordan vi kan tenke og snakke om vennskap
   • hvordan barn forhandler om vennskapsrelasjoner i lek
   • hvordan vennskap har grunnlag i emosjoner
   • lek som vennskap

   Artiklene i boka bidrar med ny kunnskap som gir utdypet forståelse for barns vennskap innenfor institusjonelle rammer.

   Medforfattere er Einar Sundsdal, Randi Dyblie Nilsen, Torgeir Alvested, Ole Henrik Hansen, Ingrid Engdahl og William A. Corsaro.

   Details

   ISBN: 9788202473853
   Publisher: Cappelen Damm Akademisk
   Publish Date: 2015
   Page Count: 180

   Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

   Det er ingen anmeldelser enda.