• img-book

  May Britt Drugli

ISBN: 9788202293109

Vanskelige Foreldresamtaler

av: May Britt Drugli

Denne boken handler om hvordan man kan unngå at foreldresamtaler oppleves som vanskelige, og spesielt om den samtalen som profesjonelle må ta med foreldre når det har oppstått bekymring for barnet. Sentrale tema i boken er:

 • hvordan sikre et godt samarbeid med foreldre før problemer oppstår
 • observasjon som grunnlag
 • faser i foreldresamtalen og hva den profesjonelle bør gjøre
 • konkrete eksempler på gode og mindre gode samtaler
 • strategier som kan tas i bruk for å fremme gode samtaler

kr 399,00

Antall:
Bli kjent med forfatteren her.
avatar-author
May Britt Drugli har siden 1998 jobbet ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) ved NTNU, Trondheim, hvor hun nå er førsteamanuensis. Hun er utdannet cand.paed. og dr.philos. Hun har tidligere jobbet i ulike barnevernsinstitusjoner og har lang erfaring fra kommunalt utviklingsarbeid rettet mot barn i risiko og foreldrearbeid.
Books of May Britt Drugli
Gode rutinesituasjoner
Oversikt

Denne boken handler om hvordan man kan unngå at foreldresamtaler oppleves som vanskelige, og spesielt om den samtalen som profesjonelle må ta med foreldre når det har oppstått bekymring for barnet. Sentrale tema i boken er:

 • hvordan sikre et godt samarbeid med foreldre før problemer oppstår
 • observasjon som grunnlag
 • faser i foreldresamtalen og hva den profesjonelle bør gjøre
 • konkrete eksempler på gode og mindre gode samtaler
 • strategier som kan tas i bruk for å fremme gode samtaler

Boken retter seg i hovedsak mot ansatte i barnehager og skoler, men vil også være aktuell for andre som jobber med barn, for eksempel i barnevern, PPT eller BUP.

Details

ISBN: 9788202293109
Publisher: Cappelen Damm Akademisk
Publish Date: 2010
Page Count: 160

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Det er ingen anmeldelser enda.