• img-book
    Utviklingstraumer

    Dag Øystein Nordanger, Hanne Cecilie Braarud,

ISBN: 9788245020496

Utviklingstraumer

av: Dag Øystein Nordanger, Hanne Cecilie Braarud,

Utviklingstraumer Regulering som nøkkelbegrep i en ny traumepsykologi er en grunnbok som beskriver en ny forståelse av hvordan traumer i oppveksten kommer til uttrykk, og hvordan utsatte barn og unge best kan hjelpes.

Utviklingstraumer blir i denne boken forstått i lys av nyere utviklingspsykologisk og nevrobiologisk kunnskap, hvor regulering og toleransevinduet er to avgjørende begreper.

kr 389,00

Tomt på lager

Bli kjent med forfatteren her.
avatar-author
Utdanning: Dr. psychol. Spesialist i klinisk barne og ungdomspsykologi. Forsknings-/kompetanseområde: Traumepsykologi, herunder
  • kulturperspektiver
  • komplekse traumer hos barn og unge
Internasjonalt arbeidet i forhold til ofre av krig og politisk vold. Dag Ø. Nordanger har, sammen med Hanne C. Braarud, fått Bjørn Christiansens minnepris for et særlig betydningsfullt faglig bidrag og beste artikkel i Tidsskrift for Norsk Psykologforening i 2011.
Books of Dag Øystein Nordanger
Utviklingstraumer
Bli kjent med forfatteren her.
avatar-author
Utdanning: Psykolog/ Dr. psychol Forsknings-/kompetanseområde: Utviklingspsykologi Normal utvikling hos sped- og småbarn Tilknytningsteori Sped- og småbarns psykiske helse Eksperimentelle samspillsstudier mellom spedbarn og omsorgsgiver Kompleks traumatisering i et utviklingspsykologisk perspektiv 20 % av stillingen er en regional knutepunktfunksjon tilknyttet Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse (RBUP Øst/Sør). Doktorgradsavhandling: Infant Regulation of Distress: a longitudinal study of transactions between mothers and infants. Bergen : Department of Clinical Psychology, Faculty of Psychology,University of Bergen, 2007 Last ned elektronisk utgave fra BORA (Bergen Open Research Archive) Les pressemelding Hanne C. Braarud har, sammen med Dag Ø. Nordanger, fått Bjørn Christiansens minnepris for et særlig betydningsfullt faglig bidrag og beste artikkel i Tidsskrift for Norsk Psykologforening i 2011.
Books of Hanne Cecilie Braarud
Utviklingstraumer
Oversikt

Utviklingstraumer Regulering som nøkkelbegrep i en ny traumepsykologi er en grunnbok som beskriver en ny forståelse av hvordan traumer i oppveksten kommer til uttrykk, og hvordan utsatte barn og unge best kan hjelpes.

Utviklingstraumer blir i denne boken forstått i lys av nyere utviklingspsykologisk og nevrobiologisk kunnskap, hvor regulering og toleransevinduet er to avgjørende begreper.

Del I av boken redegjør enkelt og pedagogisk for teori og forskning som har ledet frem til den nye traumeforståelsen, mens Del II demonstrerer hva forståelsen betyr i det praktiske arbeidet. Boken gir nye perspektiver på hvordan man kan jobbe regulerende, og inneholder en rekke pedagogiske ressurser og hjelpemidler man umiddelbart kan ta i bruk.

Boken er relevant for alle som jobber med barn og unge, for eksempel innenfor skole, barnehage, helsestasjon, barnevern, fosterhjem, tjenester for flyktninger og psykisk helsevern. Den er egnet som pensumlitteratur innenfor et bredt spekter av helse- og sosialfaglige utdanninger.

Dag Øystein Nordanger og Hanne Cecilie Braarud er begge psykologer og forskere. De har sammen og hver for seg vært sentrale bidragsytere til at stadig flere tjenester jobber «traumebevisst», gjennom en prisbelønt artikkel om komplekse traumer og mange anerkjente publikasjoner, foredrag og pedagogiske filmer.

Details

ISBN: 9788245020496
Publisher: Fagbokforlaget
Publish Date: 2017
Page Count:

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Det er ingen anmeldelser enda.