• img-book

    Ross W. Greene

ISBN: 9788202367879

Utenfor

av: Ross W. Greene

Regelmessige besøk på rektors kontor. Anmerkninger. Gjensitting. Utvisning.Dette er metoder som skolene ofte bruker for å håndtere elever som ikke følger skolens regler, som har vansker med å komme overens med andre elever, som ikke ser ut til å ha respekt for autoriteter, som ikke synes interessert i å lære, og som forstyrrer undervisningen for de andre elevene. Problemet med disse metodene er at de ikke virker på de fleste av elevene de brukes på. Det er på tide å endre kurs.

kr 479,00

Antall:
Bli kjent med forfatteren her.
avatar-author
Ross Greene er skaperen av PGS modellen, Problemløsning Gjennom Samarbeid (på engelsk CPS, Collaborative and Proactive Solutions) og forfatter av de bestselgende bøkene “Eksplosive barn” og “Utenfor” (engelsk tittel ”Lost at School”) . Dr. Greene var ansatt ved Harvard Medical School i over 20 år, og er nå tilknyttet psykologisk institutt ved Virginia Tech, som Associate Professor. Hans forskning er støttet av Stanley Research Institute, the National Institutes of Mental Health, the U.S. Department of Education, og Maine Juvenile Justice Advisory Group. Ross Greene jobber med familier, skoler og spesialskoler, psykiatriske institusjoner, barnevern og fengsler, og foreleser over hele verden.
Books of Ross W. Greene
Utenfor av Ross W. Greene
Utenfor 2011
Om denne boken
Oversikt

Regelmessige besøk på rektors kontor. Anmerkninger. Gjensitting. Utvisning.
Dette er metoder som skolene ofte bruker for å håndtere elever som ikke følger skolens regler, som har vansker med å komme overens med andre elever, som ikke ser ut til å ha respekt for autoriteter, som ikke synes interessert i å lære, og som forstyrrer undervisningen for de andre elevene. Problemet med disse metodene er at de ikke virker på de fleste av elevene de brukes på. Det er på tide å endre kurs.

I denne boken beskriver dr. Ross W. Greene, i klartekst, et innsiktsfullt og praktisk alternativ. Med støtte i nevrovitenskapelig forskning, presenterer han et nytt rammeverk for å forstå hvilke vansker barn med atferdsutfordringer har, og han forklarer hvorfor tradisjonell disiplin ikke håndterer disse vanskene på en effektiv måte. Han legger vekt på den revolusjonerende enkle og positive ideen om at barn gjør det bra hvis de kan, og argumenterer på en overbevisende for at barn med atferdsutfordringer ikke er oppmerksomhetssøkende, manipulerende, grensetestende, trassige eller umotiverte, men at de ikke har utviklet ferdighetene de trenger for å oppføre seg akseptabelt. Og når voksne innser hva som er de virkelige årsakene til disse barnas vanskelige atferd, og lærer dem disse ferdighetene, i en mengde og i et tempo som barna kan håndtere, er resultatene forbløffende:
Barna overvinner vanskene sine. Frustrasjonen som lærerne, foreldrene og klassekameratene føler, avtar. Og trivselen og læringen til alle elevene ivaretas.

I UTENFOR – Elever med atferdsutfordringer, beskriver dr. Greene hvordan Problemløsning Gjennom Samarbeid – en tilnærmingsmetode som har gitt overbevisende resultater – kan hjelpe utfordrende barn på skolen.

Med sin livaktige, engasjerende fortellerstil beskriver forfatteren

  • verktøy for å identifisere hvilke triggere og
  • mangelfulle ferdigheter som ligger til grunn for utfordrende atferd
  • tydelige retningslinjer for hvordan man radikalt kan forbedre samhandlingen med utfordrende barn – sammen med mange eksempler på hvordan det kan gjøres
  • dialoger, spørsmål og svar
  • en historie om et barn og om lærerne hans, foreldrene hans, og skolen han går på
  • en praktisk veiledning for vellykket planlegging og samarbeid mellom lærere, foreldre, skoleadministrasjonen og barna


UTENFOR – Elever med atferdsutfordringer

gir lærere og foreldre både realistiske metoder og informasjon om hvordan de kan påvirke skolehverdagen til utfordrende barn. Med støtte i mange års tester og forskning, er denne boken skrevet med en sterk følelse av håp, og viser at det virkelig er mulig å få til endringer.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Det er ingen anmeldelser enda.