• img-book

  Liv Vedeler

ISBN: 9788215011363

Sosial mestring i barnegrupper

av: Liv Vedeler

Innføringsbok for alle som arbeider med barn.
Basert på flere års forskning og med stor praksisnærhet redegjør Vedeler blant annet for hvordan sosial mestring utvikles hos barn (mestringsmodell), de voksnes rolle og jevnaldringers betydning.
Av Liv Vedeler

kr 399,00

Antall:
Bli kjent med forfatteren her.
avatar-author
  Liv Vedeler er professor emeritus i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Hun har spesielt studert sammenheng mellom lek, språk og kognisjon i barns utvikling, og er kjent for en rekke av sine forskningsarbeider og publikasjoner både nasjonalt og internasjonalt. Vedeler har tidligere utgitt blant annet «Pedagogisk bruk av lek» og «Lek og kommunikasjon i de første utviklingsår».
  Books of Liv Vedeler
  Sosial mestring i barnegrupper
  Oversikt

  Samfunnet krever mer og mer sosial og kommunikativ kompetanse. «Sosial mestring i barnegrupper» er derfor en viktig innføringsbok for alle som arbeider med barn. Basert på flere års forskning og med stor praksisnærhet redegjør Vedeler blant annet for hvordan sosial mestring utvikles hos barn (mestringsmodell), de voksnes rolle og jevnaldringers betydning. Utvikling av sosial mestring er grunnleggende viktig blant annet for å forebygge mobbing.

  Hovedtema i boka er hvordan barn utvikler sosial mestring og sosiale ferdigheter i grupper med andre barn. Den sosiale og kommunikative kompetansen som læres blant jevnaldringer er viet spesiell stor oppmerksomhet. Liv Vedeler tar utgangspunkt i en mestringsmodell og en hovedteori som er ressursorientert (Antonovsky). Hun ser lekegrupper som viktige arenaer for sosial utvikling, ikke minst på grunn av utfordringer dette gir for språkutvikling. Enkelte barn kan av ulike grunner ha vansker med sosial deltaking i kameratgrupper og trenger ekstra hjelp til det. Det er viktig at voksne observerer sosial kompetanse hos barn som grunnlag for å tilrettelegge for sosial mestring. Det følger egne observasjonsskjema med boka.

  Boka er skrevet for førskolelærere, spesialpedagoger, barnvernspedagoger, studenter og praktikere i barnehage, skole og SFO.

  Liv Vedeler er professor emeritus i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Hun har spesielt studert sammenheng mellom lek, språk og kognisjon i barns utvikling, og er kjent for en rekke av sine forskningsarbeider og publikasjoner både nasjonalt og internasjonalt. Vedeler har tidligere utgitt blant annet «Pedagogisk bruk av lek» og «Lek og kommunikasjon i de første utviklingsår».

  Details

  ISBN: 9788215011363
  Publisher: Universitetsforlaget
  Publish Date: 2007
  Page Count: 160

  Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

  Det er ingen anmeldelser enda.