• img-book

  Kari Lamer

ISBN: 9788205455207

Sosial kompetanse

av: Kari Lamer

Dette heftet handler om betydningen av barnets tilknytning til sin omsorgsperson og tilknytningens betydning for barnets utvikling som et kulturbærende individ.

Heftet tar opp faglige elementer som tilknytning, felles oppmerksomhet og sammenhengen mellom barnets biologi, den kulturelle stimuleringen/læringen og det sosiale rommet. Omsorg beskrives i heftet som en vesentlig del av de pedagogiske rammene, der de utviklende interaksjonene kan foregå.

kr 199,00

Antall:
Bli kjent med forfatteren her.
avatar-author
  Kari Lamer er utdannet skolepsykolog (cand.paed), og har jobbet 20 år som 1. Amanuensis ved HiOA og 10 år som forsker ved Institutt for sosialforskning.Hun har ledet flere større forskningsprosjekter finansiert av Norges Forskningsråd, rettet mot forebygging av mobbing, problematferd og utvikling av barnas sosiale kompetanse i norske barnehager. Hun har skrevet flere artikler, forskningsrapporter og bøker på området, sittet i en rekke offentlige utvalg og komiteer, og blant annet utviklet ”Du og jeg og vi to!”– et rammeprogram for sosial kompetanseutvikling rettet mot barn, voksne og organisasjon. ”Du og jeg og vi to!” er – og har gjennom de siste 15-20 årene vært – det mest anvendte verktøyet i norske barnehagers arbeid med å fremme sosial kompetanse og forebygge mobbing og problematferd. Forsknings-og utviklingsarbeidet er hovedsakelig gjort i barnehager, men programmet kan også anvendes i skole og SFO. I dag driver Kari Lamer eget firma med kurs, veiledning, bøker og utviklingsprosjekter innenfor barnehageområdet, se www.lamer.no
  Books of Kari Lamer
  Dette vet vi om ... Barnehagen
  Sosial kompetanse
  Oversikt

  Dette heftet handler om betydningen av barnets tilknytning til sin omsorgsperson og tilknytningens betydning for barnets utvikling som et kulturbærende individ.

  Heftet tar opp faglige elementer som tilknytning, felles oppmerksomhet og sammenhengen mellom barnets biologi, den kulturelle stimuleringen/læringen og det sosiale rommet. Omsorg beskrives i heftet som en vesentlig del av de pedagogiske rammene, der de utviklende interaksjonene kan foregå. Gjennom hele heftet blir den viktige rollen til voksne omsorgspersoner understreket.

  Dette vet vi om … Barnehagen er en serie som består av praksisnære og praksisrettede hefter som gir kunnskap om aktuelle utfordringer i barnehagen. Formålet med serien er å gjøre forskningsbasert kunnskap om pedagogisk arbeid lettere tilgjengelig for barnehagens ansatte og ledere.

  Details

  ISBN: 9788205455207
  Publisher: Gyldendal
  Publish Date: 2014
  Page Count:

  Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

  Det er ingen anmeldelser enda.