• img-book

  Per Schultz Jørgensen

ISBN: 9788202568993

Robuste barn

av: Per Schultz Jørgensen

Barn får det beste utgangspunktet når vi gir dem ansvar og livsglede

Med stor innsikt og treffsikre eksempler undersøker Per Schultz Jørgensen de forskjellige psykologiske og pedagogiske sidene ved begrepet robusthet. Han supplerer det teoretiske grunnlaget for presentasjonen med konkrete metoder som kan hjelpe oss til å bidra til barns robusthet i familien, i barnehagen og på skolen. Boken er skrevet med tanke på både sterke barn, som klarer seg godt, og det vi kaller utfordrende barn, som må kjempe noe mer med livet.

kr 349,00

Antall:
Bli kjent med forfatteren her.
avatar-author
  Per Schultz Jørgensen (f. 1933) har vært leder for det danske Børnerådet (1998–2001), tilsvarende Barneombudet i Norge. Han har bakgrunn som lærer i grunnskolen, som lektor ved Københavns Universitet (1971–1981), som forskningsleder ved Socialforskningsinstituttet fra 1981, og fra 1991 som professor i sosialpsykologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU). I 2011 ble han utpekt til medlem av den danske verdikommisjonen.
  Books of Per Schultz Jørgensen
  Robuste barn
  Styrk barnas karakter – Et forsvar for barn, barndom og karakterdannelse
  Oversikt

  Barn får det beste utgangspunktet når vi gir dem ansvar og livsglede

  Med stor innsikt og treffsikre eksempler undersøker Per Schultz Jørgensen de forskjellige psykologiske og pedagogiske sidene ved begrepet robusthet. Han supplerer det teoretiske grunnlaget for presentasjonen med konkrete metoder som kan hjelpe oss til å bidra til barns robusthet i familien, i barnehagen og på skolen. Boken er skrevet med tanke på både sterke barn, som klarer seg godt, og det vi kaller utfordrende barn, som må kjempe noe mer med livet.

  Både barn og voksne trives best når de kan håndtere vanskelige situasjoner – når de kan komme seg ovenpå igjen etter et nederlag. Foreldre, barnehagelærere og lærere må derfor våge å utfordre og motivere barna til å gå litt lenger enn det barna selv tror er mulig. Samtidig må de hjelpe barna til å iaktta deres egen sårbarhet, og til å leve med vanskelige og tunge følelser. Robusthet er ikke det motsatte av sårbarhet, tvert imot.

  Selv om dagens barn mestrer mye, kan det ofte skorte på deres evne til konsentrasjon, deres evne til å gjøre de rette valgene og deres selvkontroll. De trenger overskudd til å takle små utfordringer, og de trenger å forstå deres egen rolle i fellesskapet. Alt dette er egenskaper som har med robusthet å gjøre. Robusthet må læres i barndommen. En robust karakter er viktig når barnet som ungdom og voksen skal forme sitt eget liv og lære å utvikle egne holdninger og stå for egne meninger.

  Forordet til den norske utgaven er et intervju med tidligere barneombud Reidar Hjermann.

  Details

  ISBN: 9788202568993
  Publisher: Cappelen Damm Akademisk
  Publish Date: 2017
  Page Count: 190

  Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

  Det er ingen anmeldelser enda.