• img-book

    Maila Inkeri Olsen

ISBN: 9788245007350

Resiliens i skolen

av: Maila Inkeri Olsen

om hvordan skolen kan bidra til livsmestring for sårbare barn og unge, teori og tiltak

Boken er delt opp i en teoridel og en tiltaksdel. I teoridelen presenteres teori om resiliens, risiko- og resiliensfaktorer, kjennetegn ved risikobarn og ved resiliente barn. Videre omtales den sentrale betydningen som «den gode lærer», «den gode samtale» og et godt skole-hjem-samarbeid har for utsatte elevers utvikling av resiliens. I tiltaksdelen presenteres ulike tips og forslag til hvordan skolen kan legge til rette for at sårbare elever kan få en positiv utvikling til tross for at de har vært utsatt for risiko.
Av Maila Inkeri Olsen, Karen Marie Traavik

kr 389,00

Tomt på lager

Bli kjent med forfatteren her.
Books of Maila Inkeri Olsen
Resiliens i skolen
Oversikt

om hvordan skolen kan bidra til livsmestring for sårbare barn og unge

Boken er delt opp i en teoridel og en tiltaksdel. I teoridelen presenteres teori om resiliens, risiko- og resiliensfaktorer, kjennetegn ved risikobarn og ved resiliente barn. Videre omtales den sentrale betydningen som ”den gode lærer”, ”den gode samtale” og et godt skole-hjem-samarbeid har for utsatte elevers utvikling av resiliens. I tiltaksdelen presenteres ulike tips og forslag til hvordan skolen kan legge til rette for at sårbare elever kan få en positiv utvikling til tross for at de har vært utsatt for risiko. Boken er skrevet for lærerstudenter og lærere i grunnskolen. Den er også aktuell for andre som kommer i kontakt med sårbare og utsatte barn, som førskolelærerstudenter, barnehageansatte, lærere i videregående skole og barnevernsansatte. Karen Marie Traavik er pedagogisk-psykologisk rådgiver. Maila Inkeri Olsen er lærer og avdelingsleder ved en sosialmedisinsk institusjon for elever i ungdomsskolen og videregående skole.

Boka tar for seg resiliens i skolen, med utgangspunkt i livshistorien til fem informanter som har vært utsatt for ulike typer risiko i oppveksten. Teoridelen tar blant annet for seg resiliens, risiko- og resiliensfaktorer og lærerens og skolens betydning for utsatte elevers resiliente utvikling. I tiltaksdelen presenteres tips og forslag til hvordan skolen kan legge til rette for at sårbare elever kan få en positiv utvikling. Med litteraturliste og stikkordregister.

Details

ISBN: 9788245007350
Publisher: Fagbokforlaget
Publish Date: 2010
Page Count: 219

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Det er ingen anmeldelser enda.