• img-book

Motivasjon og selvforståelse

Motivasjon griper inn i alle sider ved et menneskes liv og utvikling.
Hva som motiverer oss, kan ofte bety forskjellen på suksess og nederlag: for barn i barnehage og skole, for unge i skole og utdanning, for de som står ved starten av yrkeslivet, og for voksne som arbeidstakere og som ledere.

kr 259,00

Tomt på lager

Oversikt

Motivasjon griper inn i alle sider ved et menneskes liv og utvikling. Hva som motiverer oss, kan ofte bety forskjellen på suksess og nederlag: for barn i barnehage og skole, for unge i skole og utdanning, for de som står ved starten av yrkeslivet, og for voksne som arbeidstakere og som ledere.

Ole Fredrik Lillemyr har i en årrekke forsket på motivasjon i barnehage, skole og lærerutdanning og deler sine erfaringer med leseren i denne viktige boka. Han gir en solid redegjørelse for begrep som motivasjon og selvforståelse, og en oversikt over nyere motivasjonsteorier. Dette omsetter han videre i praksis, blant annet gjennom måten å relatere motivasjon og ledelse på. Boka er forankret i teori og forskning på feltet motivasjon, med vekt på nyere studier nasjonalt og internasjonalt. Grunnleggende spørsmål om hva motivasjon egentlig er, hvorfor motivasjon er så viktig, og hvordan vi forklarer og forstår motivasjon, blir tatt opp til drøfting. Boka er skrevet i et tilgjengelig språk.

Boka er rettet mot førskolelærer- og lærerutdannere, studenter og pedagoger som arbeider med barn, unge og voksne, men er samtidig relevant for praktikere og omsorgsutøvere som er opptatt av motivasjon i bedrifter og næringsliv.

Details

Publisher: Universitetsforlaget
Publish Date:
Page Count:

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Det er ingen anmeldelser enda.