• img-book

    Mia Börjesson

ISBN: 9788205452435

Motivasjon, mestring og medfølelse

av: Mia Börjesson

Budskapet i boken er at de voksnes viktigste oppgave er å formidle håp til de unge.

Motivasjon, mestring og medfølelse er skrevet for alle voksne som møter tenåringer i hverdagen: i skolen, i foreningslivet, på helsestasjonen og i andre sammenhenger hvor forebyggende og helsefremmende arbeid står sentralt. Foreldre vil også ha stor nytte av boken.

Forfatteren Mia Börjesson gir veiledning og konkrete råd for hvordan man som voksen kan skape gode forutsetninger for samtaler.

kr 399,00

Tomt på lager

Bli kjent med forfatteren her.
avatar-author
Mia Börjesson er klinisk sosionom og har en mastergrad i sosialt arbeid fra Universitet i Gøteborg. I tillegg til utdanning i psykososial veiledning og en diplomutdanning i løsningsfokusert korttidsterapi. Hun arbeider som veileder og inspirator knyttet til en rekke prosjekter innenfor psykososialt og helsefremmende arbeid med barn og ungdom. Hun har mangeårig erfaring med å møte og samtale med ungdom, både individuelt og i grupper.
Books of Mia Börjesson
Jentegrupper
Motivasjon, mestring og medfølelse
Oversikt

Budskapet i boken er at de voksnes viktigste oppgave er å formidle håp til de unge.

Motivasjon, mestring og medfølelse er skrevet for alle voksne som møter tenåringer i hverdagen: i skolen, i foreningslivet, på helsestasjonen og i andre sammenhenger hvor forebyggende og helsefremmende arbeid står sentralt. Foreldre vil også ha stor nytte av boken.

Forfatteren Mia Börjesson gir veiledning og konkrete råd for hvordan man som voksen kan skape gode forutsetninger for samtaler.

Hun skriver blant annet om:

• Fordelene ved samtaleformen som metode for forandringer og løsninger.

• Hvordan man kan finne en inngang til samtalen og etablere tiltro til den.

• Mulige hindringer underveis i samtalen og mulige veier videre.

Börjesson tar utgangspunkt i ungdommens styrker, iboende evner og muligheter og peker på at vår viktigste oppgave som samtaleledere er å løfte fram disse og hjelpe tenåringene til selv å se dem. På den måten kan de oppleve økt mestringsfølelse og få et sterkere selvbilde og større motivasjon for å nå de målene de setter seg i livet.

I den siste delen av boken presenteres rammen for ti samtaler. Samtalene har forskjellige temaer, men følger den samme strukturen. De kan benyttes som de er, eller være til inspirasjon i dine egne møter med tenåringene.

Details

ISBN: 9788205452435
SKU: 9788205452435
Publisher: Gyldendal
Publish Date: 2013
Page Count: 176

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Det er ingen anmeldelser enda.