• img-book

Løsningsskapende samtaler

Effektive klientsamtaler er en kunst. Her hjelper forfatterne deg steg for steg gjennom den løsningsskapende prosessen. De viser deg hvordan du med utgangspunkt i løsningsskapende verktøy strukturerer den enkelte time, fra det første møtet frem til kontakten med klienten avsluttes.

kr 439,00

Antall:
Oversikt

Effektive klientsamtaler er en kunst. Her hjelper forfatterne deg steg for steg gjennom den løsningsskapende prosessen. De viser deg hvordan du med utgangspunkt i løsningsskapende verktøy strukturerer den enkelte time, fra det første møtet frem til kontakten med klienten avsluttes.

Her lærer du løsningsskapende verktøy som

  • skaleringsspørsmål
  • unntaksspørsmål
  • mestringsspørsmål
  • mirakelspørsmålet
  • observasjonsoppgaver

De mange eksemplene og dialogene hjelper deg til å omsette disse verktøyene til praksis, og å tilpasse de løsningskapende samtalene til ulike klientgrupper, som

  • barn
  • par
  • ufrivillige klienter
  • familier
  • enkeltklienter

Avslutningsvis inneholder boken skjemar og oversikter som gjør det enklere å holde et løsningsfokus i dine klientsamtaler.

Peter De Jong og Insoo Kim Berg har begge vært sentrale i utviklingen og formidlingen av løsningsfokuserte tilnærminger. De Jong er professer i sosialt arbeid ved Calvin College, mens Berg arbeider ved Brief Family Therapy Center.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Det er ingen anmeldelser enda.