• img-book

    Anne Sælebakke

ISBN: 9788205497474

Livsmestring i skolen

av: Anne Sælebakke

Et relasjonelt perspektiv

Livsmestring i skolen setter læreplanens tverrfaglige tema Folkehelse og livsmestring inn i et relasjonelt perspektiv, med utgangspunkt i lærer–elev-relasjonen.

kr 369,00

Tomt på lager

Bli kjent med forfatteren her.
avatar-author

Anne Sælebakke er utdannet lærer, fysioterapeut og psykoterapeut, med bred erfaring fra helsefremmende arbeid.

Hun har i mange år arbeidet med oppmerksomt nærvær innenfor utdanningsfeltet og var en av lederne for skoleprosjektene Stressmestring i skolen og Call to Care. For tiden underviser hun på etterutdanningen Oppmerksomt nærvær, relasjoner og livsmestring ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP. Siden åttitallet har hun fått regelmessig undervisning i nærværsmeditasjon ved Vækstcenteret i Danmark. Sælebakke har skrevet boken Barn i balanse. Nærvær og empati i barnehagen (2015) og er tidligere leder av foreningen Mindfulness Norge. Se også www.anneselebakke.no
Books of Anne Sælebakke
Livsmestring i skolen
Oversikt

Et relasjonelt perspektiv

Boken tar opp grunnleggende livsmestringstemaer, som evnen til å være i kontakt med seg selv og med andre, evnen til å utvikle empati og samhørighet, og evnen til å samarbeide og å bidra til fellesskapet. I skolen utvikler elevene livsmestringskompetanse i samspill med trygge lærere og andre fagpersoner, gjerne ved hjelp av oppmerksomt nærvær – mindfulness.

Boken er praktisk rettet og gir konkrete verktøy både til trening av relasjonskompetanse og til arbeidet med livsmestring og helse i skolen. Målgruppene er lærerstudenter, lærerutdannere og lærere. Boken er også aktuell for spesialpedagoger, veiledere, skoleledere og helsesøstre og andre som arbeider med barn og unge, eller som er interesserte i temaet.

 

Details

ISBN: 9788205497474
Publisher: Gyldendal
Publish Date: 2018
Page Count: 258

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Det er ingen anmeldelser enda.