• img-book

    Ole Henrik Hansen

ISBN: 9788205459434

Læringsmiljøet for de minste barna

av: Ole Henrik Hansen

Dette heftet skisserer et barnehagedidaktisk perspektiv som bidrar til å skape et godt læringsmiljø i barnehagen

Heftet er en del av serien Dette vet vi om … Barnehagen som består av praksisnære og praksisrettede hefter som gir kunnskap om aktuelle utfordringer i barnehagen.
Formålet med serien er å gjøre forskningsbasert kunnskap om pedagogisk arbeid lettere tilgjengelig for barnehagens ansatte og ledere.

kr 199,00

Tomt på lager

Bli kjent med forfatteren her.
avatar-author
Ole Henrik Hansen er utdannet sosialpedagog, cand.ped. og ph.d. Han er ansatt som universitetslektor ved Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL), Göteborgs universitet, er lektor ved Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP), Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet, adjunkt ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (IUP), avdeling for pædagogik og filosofi, Aarhus Universitet, og ekstern lektor ved BI Norwegian Business School, Oslo. Ole Henrik Hansens forskningsområde er 0–6-åringers interaksjoner med andre, først og fremst omsorgspersoner i barnehager, i tillegg til de pedagogiske og psykologiske betingelsene for disse interaksjonene.
Books of Ole Henrik Hansen
Dette vet vi om ... Barnehagen
Læringsmiljøet for de minste barna
Betydningen av voksen–barn-kommunikasjon
Oversikt

Dette heftet skisserer et barnehagedidaktisk perspektiv som bidrar til å skape et godt læringsmiljø i barnehagen

Heftet er en del av serien Dette vet vi om … Barnehagen som består av praksisnære og praksisrettede hefter som gir kunnskap om aktuelle utfordringer i barnehagen.
Formålet med serien er å gjøre forskningsbasert kunnskap om pedagogisk arbeid lettere tilgjengelig for barnehagens ansatte og ledere.

Barnet utvikler seg gjennom relasjoner til både omsorgsgivere, venner og omverdenen.
Barnehagen som læringsmiljø er dermed først og fremst et miljø der barnet opplever samhørighet innenfor trygge rammer med empatiske omsorgsgivere som evner å planlegge og gjennomføre aktiviteter og samvær tilpasset barnets funksjonsnivå.

På den måten lærer og utvikler barnet seg. Dette heftet skisserer et barnehagedidaktisk perspektiv som bidrar til å skape et godt læringsmiljø i barnehagen.

Details

ISBN: 9788205459434
Publisher: Gyldendal
Publish Date: 2014
Page Count: 31

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Det er ingen anmeldelser enda.