• img-book

    Kristin Helstad, Per Arne Øiestad,

ISBN: 9788202482473

Læreren som regissør

av: Kristin Helstad, Per Arne Øiestad,

Å ta ledelse i klasserommet er å ta regien. Det handler om å følge opp elevene tett, å ta grep om læringsprosessene og å stake ut retningen for videre arbeid. Lærere er ledere som skal gi energi til elevenes læringsprosesser. I klasserommet dreier det seg om å utvikle klassen til et godt fungerende «ensemble» preget av positive relasjoner. Måter å lede læringsarbeidet på gjennom klassesamtaler og varierte didaktiske tilnærminger er lærerens verktøy i dette arbeidet. Denne boka bidrar med kunnskap både om slike verktøy og om hva som særpreger den ungdomsgenerasjonen lærere er ledere for.

kr 349,00

Tomt på lager

Bli kjent med forfatteren her.
avatar-author
Kristin Helstad er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling ved Universitetet i Oslo, hvor hun underviser og veileder ved rektorutdanningen. Hun har doktorgrad om temaet kunnskapsutvikling blant lærere i videregående skole. Helstad har også erfaring som lærer og skoleleder, og som forlagsredaktør i Universitetsforlaget. Både som lærer, skoleleder, forlagsredaktør, universitetsansatt og forfatter av en rekke bøker har hun vært en ypperlig formidler av kunnskap om læring og om lærerrollen. Kristin Helstad vant Faglitterært forfatterstipend 2014 sammen med Per Arne Øiestad for prosjektet Læreren som leder. Verktøy for ledelse og læring i klasserommet.
Books of Kristin Helstad
Bli kjent med forfatteren her.
avatar-author
Per Arne Øiestad er regissør og utdannet teaterlærer, og har arbeidet med drama på flere ungdoms- og videregående skoler. For tiden jobber han på Hartvig Nissens skole i Oslo. Øiestad har også regissert en rekke teateroppsetninger og skrevet flere artikler om drama og musikk. Sammen med Kristin Helstad vant Per Arne Øiestad Faglitterært forfatterstipend 2014 for prosjektet Læreren som leder. Verktøy for ledelse og læring i klasserommet.
Books of Per Arne Øiestad
Oversikt

Å ta ledelse i klasserommet er å ta regien. Det handler om å følge opp elevene tett, å ta grep om læringsprosessene og å stake ut retningen for videre arbeid. Lærere er ledere som skal gi energi til elevenes læringsprosesser. I klasserommet dreier det seg om å utvikle klassen til et godt fungerende «ensemble» preget av positive relasjoner. Måter å lede læringsarbeidet på gjennom klassesamtaler og varierte didaktiske tilnærminger er lærerens verktøy i dette arbeidet. Denne boka bidrar med kunnskap både om slike verktøy og om hva som særpreger den ungdomsgenerasjonen lærere er ledere for.

Samarbeid med kolleger og lærerens arbeid i skolen som organisasjon blir tematisert. Mye av litteraturen om klasseledelse tar utgangspunkt i en tradisjon der læreren skal etablere rutiner og skape ro, og der læreren tar ansvar for å skape et godt miljø. Men ledelse i klasserommet er nært knyttet til undervisning og elevenes læring. Denne boka belyser læringsdimensjonen ved klasseledelse der det fagdidaktiske arbeidet og lærernes verktøy i dette arbeidet er i fokus. Ved å bruke flere eksempler fra klasserommet som refleksjonsgrunnlag, utforsker boka hvordan klasseledelse kan forstås og praktiseres på mer nyanserte måter.

Boka kopler teorier og forskning fra fagfeltene utdanningsledelse, pedagogikk og fagdidaktikk og låner begreper fra drama- og teaterfaget for å bidra til å utvikle et rikere språk for ledelse og læring. Den bygger på nyere nasjonal og internasjonal forskning og det vi vet om lærerarbeid og utøvelse av ledelse i klasserommet i dag.

Boka omhandler blant annet:

  • læreren som leder og regissør
  • roller og relasjoner i klasserommet
  • språk og samtaler som verktøy for læring
  • å bygge klassekultur gjennom god regi
  • ulike faser i en skapende læringsprosess
  • ritualer og rutiner i klasserommet
  • betydningen av kollegasamarbeid og skoleledelse
Details

ISBN: 9788202482473
Publisher: Cappelen Damm Akademisk
Publish Date: 2017
Page Count:

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Det er ingen anmeldelser enda.