• img-book

Klasseledelse, fag og danning

God klasseledelse er en omfattende og krevende oppgave. For å skape en god skole for elevene må læreren legge vekt på viktige verdier som deltakelse, demokrati og solide fagkunnskaper.

kr 368,00

Tomt på lager

Oversikt

God klasseledelse er en omfattende og krevende oppgave. For å skape en god skole for elevene må læreren legge vekt på viktige verdier som deltakelse, demokrati og solide fagkunnskaper.

Da medvirker læreren til danning og medbestemmelse hos elevene samtidig som elevenesfaglige læringsarbeidet fremmes.

Boka belyser ulike sider ved klasseledelse med relevans for alle fag. Det dreier seg om danningsaspektet ved klasseledelse, om tilpasset opplæring, om elevkollektivet og om å forstå klasseledelse i lys av skolen som organisasjon.

Boka konkretiserer også klasseledelse i forhold til det enkelte skolefaget, med sine kunnskapstradisjoner og sine innebygde forståelsesformer og arbeidsmåter. Her er kapitler om klassesamtaler i matematikk og RLE-faget, om arbeidsmåter i engelsk- og norskfaget, om kunnskapsforståelse i kroppsøving- og musikkfaget og konkrete erfaringer fra bruk av IKT i klasserommet.

Boka gir dermed et komparativt perspektiv på klasseledelse i de enkelte fag og innspill til diskusjoner i studentgruppa eller lærerkollegiet.

Details

Publisher: Gyldendal
Publish Date:
Page Count:

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Det er ingen anmeldelser enda.