• img-book

Kategori:

Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse

Forskning omkring betydningen av prenatale forhold og den tidlige sentralnervøse utviklingen, og ikke minst betydningen av det tidlige samspillet, er noen av de viktige aspektene i så henseende, og som presenteres og diskuteres i denne håndboken.

kr 589,00

Tomt på lager

Oversikt

Om barns utvikling og psykiske helse i de første leveårene.

Psykisk helse hos sped- og småbarn er et ungt fagområde, men forskning har gitt oss økt forståelse for at spedbarnet har en langt større kapasitet for læring, hukommelse og sosialt samspill helt fra fødselen av enn tidligere antatt.

Forskning omkring betydningen av prenatale forhold og den tidlige sentralnervøse utviklingen, og ikke minst betydningen av det tidlige samspillet, er noen av de viktige aspektene i så henseende, og som presenteres og diskuteres i denne håndboken.

Boken består av 39 kapitler tematisk fordelt på fire bolker:

  • Grunnleggende teori og modeller for tidlig utvikling
  • Barn i risiko
  • Kartlegging og diagnostisering
  • Tiltak og behandling

Forfattere: Vibeke Moe, Kari Slinning, Marit Bergum Hansen
Utgivelsesår: 2010
800 sider
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205390713

Details

Publisher: Gyldendal
Publish Date:
Page Count:

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Det er ingen anmeldelser enda.