• img-book

  May Britt Drugli

ISBN: 9788205508330

Gode rutinesituasjoner

av: May Britt Drugli

Dette heftet handler om rutinesituasjoner i barnehagen, for eksempel ved måltider, i garderoben eller når barna skal skifte bleie.

Det er situasjoner der personalet skal gjennomføre en bestemt praktisk oppgave, men hvor det også er rom for kontakt og samspill mellom barn og voksne, og barna i mellom. Disse situasjonene er voksenstyrte og personalet har store muligheter for å påvirke hva som skjer.

kr 199,00

Tomt på lager

Bli kjent med forfatteren her.
avatar-author
  May Britt Drugli har siden 1998 jobbet ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) ved NTNU, Trondheim, hvor hun nå er førsteamanuensis. Hun er utdannet cand.paed. og dr.philos. Hun har tidligere jobbet i ulike barnevernsinstitusjoner og har lang erfaring fra kommunalt utviklingsarbeid rettet mot barn i risiko og foreldrearbeid.
  Books of May Britt Drugli
  Gode rutinesituasjoner
  Oversikt

  Dette heftet handler om rutinesituasjoner i barnehagen, for eksempel ved måltider, i garderoben eller når barna skal skifte bleie.

  Det er situasjoner der personalet skal gjennomføre en bestemt praktisk oppgave, men hvor det også er rom for kontakt og samspill mellom barn og voksne, og barna i mellom. Disse situasjonene er voksenstyrte og personalet har store muligheter for å påvirke hva som skjer. De kan støtte opp under barnas emosjonelle, sosiale og språklige utvikling, samt læring, hvis de har fokus på kommunikasjon og samspill i tillegg til det rent praktiske.

  Det hender at samspillskvaliteten i rutinesituasjonene ikke er så god som man skulle ønske, og det kan derfor være en ide å rette større oppmerksomhet mot disse situasjonene. Gode rutinesituasjoner vil gi barna positive erfaringer og mestringsopplevelser mange ganger hver dag. Dette heftet presenterer teori om relasjoner og samspill, forskning på rutinesituasjoner og forslag til hvordan utviklingsfremmende samspill kan prege de ulike rutinesituasjonene. Den er ment som en inspirasjon til å reflektere over hvordan rutinesituasjonene er organisert og hvorvidt samspillskvaliteten fungerer godt nok, eller om den kan forbedres.

  Details

  ISBN: 9788205508330
  Publisher: Gyldendal
  Publish Date: 2018
  Page Count: 72

  Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

  Det er ingen anmeldelser enda.