• img-book

    Ole Henrik Hansen, Margit Margrethe Nielsen, Kari Lamer,

ISBN: 9788205494206

Dette vet vi om … Barnehagen

av: Ole Henrik Hansen, Margit Margrethe Nielsen, Kari Lamer,

Dette er en serie som består av praksisnære og praksisrettede hefter som gir kunnskap om aktuelle utfordringer i barnehagen.

Formålet med serien er å gjøre forskningsbasert kunnskap om pedagogisk arbeid lettere tilgjengelig for barnehagens ansatte og ledere.

Pakken består av 8 hefter:

Ved å kjøpe hele bokpakken sparer du 393 kroner!

kr 1.399,00

Tomt på lager

Bli kjent med forfatteren her.
avatar-author
Ole Henrik Hansen er utdannet sosialpedagog, cand.ped. og ph.d. Han er ansatt som universitetslektor ved Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL), Göteborgs universitet, er lektor ved Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP), Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet, adjunkt ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (IUP), avdeling for pædagogik og filosofi, Aarhus Universitet, og ekstern lektor ved BI Norwegian Business School, Oslo. Ole Henrik Hansens forskningsområde er 0–6-åringers interaksjoner med andre, først og fremst omsorgspersoner i barnehager, i tillegg til de pedagogiske og psykologiske betingelsene for disse interaksjonene.
Books of Ole Henrik Hansen
Dette vet vi om ... Barnehagen
Læringsmiljøet for de minste barna
Betydningen av voksen–barn-kommunikasjon
Bli kjent med forfatteren her.
Books of Margit Margrethe Nielsen
Dette vet vi om ... Barnehagen
Observasjon og pedagogisk analyse
Bli kjent med forfatteren her.
avatar-author
Kari Lamer er utdannet skolepsykolog (cand.paed), og har jobbet 20 år som 1. Amanuensis ved HiOA og 10 år som forsker ved Institutt for sosialforskning. Hun har ledet flere større forskningsprosjekter finansiert av Norges Forskningsråd, rettet mot forebygging av mobbing, problematferd og utvikling av barnas sosiale kompetanse i norske barnehager. Hun har skrevet flere artikler, forskningsrapporter og bøker på området, sittet i en rekke offentlige utvalg og komiteer, og blant annet utviklet ”Du og jeg og vi to!”– et rammeprogram for sosial kompetanseutvikling rettet mot barn, voksne og organisasjon. ”Du og jeg og vi to!” er – og har gjennom de siste 15-20 årene vært – det mest anvendte verktøyet i norske barnehagers arbeid med å fremme sosial kompetanse og forebygge mobbing og problematferd. Forsknings-og utviklingsarbeidet er hovedsakelig gjort i barnehager, men programmet kan også anvendes i skole og SFO. I dag driver Kari Lamer eget firma med kurs, veiledning, bøker og utviklingsprosjekter innenfor barnehageområdet, se www.lamer.no
Books of Kari Lamer
Dette vet vi om ... Barnehagen
Sosial kompetanse
Oversikt

Dette er en serie som består av praksisnære og praksisrettede hefter som gir kunnskap om aktuelle utfordringer i barnehagen.

Formålet med serien er å gjøre forskningsbasert kunnskap om pedagogisk arbeid lettere tilgjengelig for barnehagens ansatte og ledere.

Pakken består av 8 hefter:

Details

ISBN: 9788205494206
Publisher: Gyldendal
Publish Date: 2016
Page Count:

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Det er ingen anmeldelser enda.