• img-book

Coaching

Boken har fire deler og begynner med en teoretisk innføring i faget og dets historie, deretter følger en gjenomgang av teori med eksempler, og en innføring i coachingferdigheter og virkemidler. Siste del gir en gjennomgang av gode coachingmetoder, samt spørsmål til refleksjon og øvelser.

kr 479,00

Tomt på lager

Oversikt

Coachingfaget har vært gjennom en rivende utvikling siden første utgaven av Coaching – hva hvorfor hvordan ble utgitt i 2003. Fra å være et fag som i stor grad baserte seg på egenutviklete metoder, ser vi nå en utvikling mot et sterkere og mer samstemt teori- og metodegrunnlag.

Coaching – hva hvorfor hvordan 2. utgave har beholdt kapittelstrukturen fra forrige utgave, men alt innhold, herunder teori, eksempler og metoder er oppdatert i henhold til ny forskning. Flere nye temaer er også kommet til. Til sammen gjør dette at vi nå har fått en mer helhetlig bok, basert på ny og forskningsbasert kunnskap innenfor coachingfaget og tilhørende fagområder. Av nye temaer kan vi nevne:

• Trender, kjennetegn og motstridende trekk ved coaching
• Utviklingshjulet og formålet med de ulike prosessene i coaching
• Indre motivasjon og selvbestemmelse
• Positiv psykologi, sterke sider og fallgruver
• Evidensbaserte coachingmetoder
• Makt og asymmetri i coachingrelasjonen
• Tilbakemelding og trekantsamtaler
• Bevissthet og erkjennelse, Nå-øyeblikk og av gjørende endringsøyeblikk
• «Røde flagg» (varselsignaler om at fokuspersonen heller kan trenge terapi)
• Etiske dilemmaer og etiske prinsipper
• Effekten av et læringsorientert tankesett
• Intuisjon forklart som følelser i bevissthetens ytterkant

Boken har fire deler og begynner med en teoretisk innføring i faget og dets historie, deretter følger en gjenomgang av teori med eksempler, og en innføring i coachingferdigheter og virkemidler. Siste del gir en gjennomgang av gode coachingmetoder, samt spørsmål til refleksjon og øvelser. Boken kan enten leses sammenhengende, eller benyttes som oppslagsverk og inspirasjon og bevisstgjøring i forbindelse med utøvelse av coaching. Den inneholder mange eksempler på coaching og tips til øvelser man selv kan gjøre.

Susann Gjerde er utdannet siviløkonom fra Universitetet i Fribourg, Sveits, og er sertifisert coach fra The Coaches Training Institute (CTI), San Francisco/London. Hun arbeider som coach, organisasjonskonsulent og foreleser, og underviser på diverse bachelor- og masterprogrammer ved bl.a. Handelshøyskolen BI.

Details

Publisher: Fagbokforlaget
Publish Date:
Page Count:

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Det er ingen anmeldelser enda.