• img-book

    Mia Mylesand

ISBN: 9788273911476

Bygg og konstruksjon i barnehagen

av: Mia Mylesand

Fakta:

Forfatter: Mia Mylesand
Språk: Norsk
Antall sider: 123 sider
Utgivelseår: 2008
Innb: Heftet

kr 150,00

Antall:
Bli kjent med forfatteren her.
Books of Mia Mylesand
Bygg och konstruktion i förskolan
Oversikt

Byggehjørnet i barnehagen skal være en møteplass for alle barn, uansett kjønn og alder. Ansvaret for at dette skjer ligger hos pedagogen, som er den som legger til rette for barnets læring og vekst.

Bygg og konstruksjon er ett av språkene barn i barnehagen bruker når de utforsker sin omverden og skaper sin egen identitet. Det handler om bilder og skapende aktivitet, estetikk og geometri, matematikk og språk, empati og måten man forholder seg til hverandre på. Alle deler hører sammen og er like viktige. Mia Mylesand beskriver i denne boken gjennom tekst og rundt 50 fotografier, bygg og konstruksjon i barnehagen, og hun gir ideer og viser hvordan man som nærværende pedagog kan gå inn og gi barna større og større utfordringer. Mia Mylesand er førskolelærer og foreleser. Hun arbeider som ateljerista og datapedagog i förskolan Trollet i Kalmar, og har i mange år vært interessert i temaet bygg og konstruksjon – særlig ut fra et kjønns- og likestillingsperspektiv. Arbeidet hennes er inspirert av hvordan barn og voksne forholder seg til hverandre i Reggio Emilias barnehager. I 2004 fikk Mia Mylesand Ulla-Britta Bruunstipendiet. I 2007 mottok hun Loris Malaguzziprisen.

Details

ISBN: 9788273911476
Publisher: Pedagogisk Forum
Publish Date: 2007
Page Count: 123

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Det er ingen anmeldelser enda.