• img-book

    Thomas Nordahl, Line Skov Hansen,

ISBN: 9788205498037

Bruk av kartleggingsresultater i forbedringsarbeid

av: Thomas Nordahl, Line Skov Hansen,

Dette heftet beskriver hvordan kartleggingsresultater kan anvendes til å forbedre både pedagogisk praksis og barns læringsutbytte og trivsel i barnehagen.

Resultatene kan for eksempel komme fra språkvurderinger, foreldretilfredshetsundersøkelser, trivselsmålinger eller andre vurderingsverktøy. Barnehagen har gjerne tilgang på informasjon fra kartlegginger, men det er ikke alltid denne informasjonen blir systematisk analysert og aktivt brukt i forbedringsarbeid.

 

kr 199,00

Tomt på lager

Bli kjent med forfatteren her.
avatar-author
Thomas Nordahl er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark, der han også er leder av forskningssenteret SePU (Senter for praksisrettet utdanningsforskning). Han har arbeidet som lærer og har i mange år vært forsker ved NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring). Han er forfatter av en lang rekke bøker, blant annet Eleven som aktør – fokus på elevens læring og handlinger i skolen (Hans Reitzels Forlag, 2010), Dette vet vi om – læreren som leder av klasser og undervisningsforløp (Dafolo, 2011), Dette vet vi om – vurdering for læring (Dafolo, 2012) og Dette vet vi om ‒ anvendelse av pedagogisk analyse (Dafolo, 2013).
Books of Thomas Nordahl
Bruk av kartleggingsresultater i forbedringsarbeid
Bli kjent med forfatteren her.
avatar-author
Line Skov Hansen er prosjektmedarbeider og ph.d.-stipendiat på LSP (Laboratorium for forskningsbasert skoleutvikling og pedagogisk praksis) ved Aalborg Universitet. Hun er lærerutdannet og har en master i IKT og læring samt cand.mag. i læring og endringsprosesser. De siste seks årene har hun arbeidet med design og gjennomføring av kommunale forsknings- og utviklingsprosjekter på barnehage- og skoleområdet.
Books of Line Skov Hansen
Bruk av kartleggingsresultater i forbedringsarbeid
Oversikt

Dette heftet beskriver hvordan kartleggingsresultater kan anvendes til å forbedre både pedagogisk praksis og barns læringsutbytte og trivsel i barnehagen.

Resultatene kan for eksempel komme fra språkvurderinger, foreldretilfredshetsundersøkelser, trivselsmålinger eller andre vurderingsverktøy. Barnehagen har gjerne tilgang på informasjon fra kartlegginger, men det er ikke alltid denne informasjonen blir systematisk analysert og aktivt brukt i forbedringsarbeid.

Forfatterne viser hvordan slike analyser kan gjennomføres på forskjellige nivåer i den enkelte barnehage, og vektlegger viktigheten av at de ansatte i barnehagen bruker og drøfter informasjonen seg imellom, for eksempel i profesjonelle læringsfellesskap. De tydeliggør også hvordan informasjon og analyser kan omsettes til ny og forbedret pedagogisk praksis.

 

Details

ISBN: 9788205498037
Publisher: Gyldendal
Publish Date: 2016
Page Count: 88

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Det er ingen anmeldelser enda.