• img-book

  Ratib Lekhal, Henrik Daae Zachrisson, Elisabet Solheim, Thomas Moser, May Britt Drugli,

ISBN: 9788205495982

Betydningen av kvalitet i barnehagen

av: Ratib Lekhal, Henrik Daae Zachrisson, Elisabet Solheim, Thomas Moser, May Britt Drugli,

Dette heftet handler om barns utvikling og læring på både kort og lang sikt.

Her oppsummeres eksisterende kunnskap om hva som kjennetegner barnehager med henholdsvis høy og lav kvalitet. På denne bakgrunn fremheves hensiktsmessige pedagogiske praksiser i barnehagen og den potensielt forebyggende effekten høy kvalitet i barnehagen kan ha på barns utvikling og psykiske helse.

 

kr 199,00

Antall:
Bli kjent med forfatteren her.
Books of Ratib Lekhal
Bli kjent med forfatteren her.
Books of Henrik Daae Zachrisson
Bli kjent med forfatteren her.
Books of Elisabet Solheim
Bli kjent med forfatteren her.
avatar-author
  Thomas Moser er professor i idrettsvitenskap/kroppsøving ved Høgskolen i Vestfold og professor II i spesialpedagogikk ved Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger. Videre er han styremedlem i Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL) og medlem i det offentlige utvalget Pedagogisk tilbud til alle førskolebarn (Brennautvalget). Hans forskningsområder ligger innenfor områdene kropp, rom, utvikling og læring med særlig fokus på barnehage.
  Books of Thomas Moser
  Bli kjent med forfatteren her.
  avatar-author
   May Britt Drugli har siden 1998 jobbet ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) ved NTNU, Trondheim, hvor hun nå er førsteamanuensis. Hun er utdannet cand.paed. og dr.philos. Hun har tidligere jobbet i ulike barnevernsinstitusjoner og har lang erfaring fra kommunalt utviklingsarbeid rettet mot barn i risiko og foreldrearbeid.
   Books of May Britt Drugli
   Gode rutinesituasjoner
   Oversikt

   Dette heftet handler om barns utvikling og læring på både kort og lang sikt.

   Her oppsummeres eksisterende kunnskap om hva som kjennetegner barnehager med henholdsvis høy og lav kvalitet. På denne bakgrunn fremheves hensiktsmessige pedagogiske praksiser i barnehagen og den potensielt forebyggende effekten høy kvalitet i barnehagen kan ha på barns utvikling og psykiske helse.

   Dette vet vi om … Barnehagen er en serie som består av praksisnære og praksisrettede hefter som gir kunnskap om aktuelle utfordringer i barnehagen. Formålet med serien er å gjøre forskningsbasert kunnskap om pedagogisk arbeid lettere tilgjengelig for barnehagens ansatte og ledere.

   Details

   ISBN: 9788205495982
   Publisher: Gyldendal
   Publish Date: 2016
   Page Count: 88

   Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

   Det er ingen anmeldelser enda.