• img-book

    Ratib Lekhal, Henrik Daae Zachrisson, Elisabet Solheim, Thomas Moser, May Britt Drugli,

ISBN: 9788205495982

Betydningen av kvalitet i barnehagen

av: Ratib Lekhal, Henrik Daae Zachrisson, Elisabet Solheim, Thomas Moser, May Britt Drugli,

Dette heftet handler om barns utvikling og læring på både kort og lang sikt.

Her oppsummeres eksisterende kunnskap om hva som kjennetegner barnehager med henholdsvis høy og lav kvalitet. På denne bakgrunn fremheves hensiktsmessige pedagogiske praksiser i barnehagen og den potensielt forebyggende effekten høy kvalitet i barnehagen kan ha på barns utvikling og psykiske helse.

 

kr 199,00

Tomt på lager

Bli kjent med forfatteren her.
Books of Ratib Lekhal
Bli kjent med forfatteren her.
Books of Henrik Daae Zachrisson
Bli kjent med forfatteren her.
Books of Elisabet Solheim
Bli kjent med forfatteren her.
avatar-author
Thomas Moser er professor i idrettsvitenskap/kroppsøving ved Høgskolen i Vestfold og professor II i spesialpedagogikk ved Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger. Videre er han styremedlem i Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL) og medlem i det offentlige utvalget Pedagogisk tilbud til alle førskolebarn (Brennautvalget). Hans forskningsområder ligger innenfor områdene kropp, rom, utvikling og læring med særlig fokus på barnehage.
Books of Thomas Moser
Bli kjent med forfatteren her.
avatar-author
May Britt Drugli har siden 1998 jobbet ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) ved NTNU, Trondheim, hvor hun nå er førsteamanuensis. Hun er utdannet cand.paed. og dr.philos. Hun har tidligere jobbet i ulike barnevernsinstitusjoner og har lang erfaring fra kommunalt utviklingsarbeid rettet mot barn i risiko og foreldrearbeid.
Books of May Britt Drugli
Gode rutinesituasjoner
Oversikt

Dette heftet handler om barns utvikling og læring på både kort og lang sikt.

Her oppsummeres eksisterende kunnskap om hva som kjennetegner barnehager med henholdsvis høy og lav kvalitet. På denne bakgrunn fremheves hensiktsmessige pedagogiske praksiser i barnehagen og den potensielt forebyggende effekten høy kvalitet i barnehagen kan ha på barns utvikling og psykiske helse.

Dette vet vi om … Barnehagen er en serie som består av praksisnære og praksisrettede hefter som gir kunnskap om aktuelle utfordringer i barnehagen. Formålet med serien er å gjøre forskningsbasert kunnskap om pedagogisk arbeid lettere tilgjengelig for barnehagens ansatte og ledere.

Details

ISBN: 9788205495982
Publisher: Gyldendal
Publish Date: 2016
Page Count: 88

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Det er ingen anmeldelser enda.