• img-book

Barn og traumer, 2 utgave

Denne boken er ment som hjelpemiddel for voksne, så vel legfolk som spesialister, i møte med barn som har opplevd traumer. I tillegg til å gi en innføring i hvordan barn reagerer under og etter traumatiske situasjoner, gir den retningslinjer og praktiske forslag om hvordan barn kan hjelpes, slik at langtidsproblemer kan forebygges eller avdempes. […]

kr 459,00

Antall:
Oversikt

Denne boken er ment som hjelpemiddel for voksne, så vel legfolk som spesialister, i møte med barn som har opplevd traumer. I tillegg til å gi en innføring i hvordan barn reagerer under og etter traumatiske situasjoner, gir den retningslinjer og praktiske forslag om hvordan barn kan hjelpes, slik at langtidsproblemer kan forebygges eller avdempes. Nytt stoff er skrevet inn, spesielt hva angår spesifikke arbeidsmetoder, men den avspeiler også alt som er vunnet av ny kunnskap siden den først kom ut. Mange praktiske eksempler levendegjør de tiltak som foreslås.

Dyregrovs varemerke er at det han skriver, lett lar seg omsette i konkret hjelp. Denne boken er intet unntak.

Dr.philos. Atle Dyregrov er spesialist i klinisk psykologi. Han har vært knyttet både til Barneklinikken ved Haukeland sykehus og Universitetet i Bergen. Siden 1988 har han vært daglig leder for Senter for Krisepsykologi (SfK). Han har i særlig grad arbeidet med barn som har opplevd tap og traumer i hverdagslivet, og har bistått ved en rekke ulykker og katastrofer både i inn- og utland. Han leder nå et sorgsenter ved SfK støttet av danske Egmont Fonden. Hans bok Sorg hos barn (Sigma 1989) er kommet på en rekke språk. Hans øvrige bøker er også oversatt til flere språk, og benyttes som lærebøker i flere land.

Atle Dyregrov har tidligere gitt ut på Fagbokforlaget:

• Sorg og omsorg i skolen (1994), i samarbeid med Magne Raundalen
• Sorg hos barn. En håndbok for voksne (1997)
• Katastrofepsykologi (1999)
• Barn og traumer (2000)
• Den lille søvnboken. Håndbok for folk som vil sove bedre (2001)
• Et liv for barn. Utfordringer, omsorg og hjelpetiltak (2001), i samarbeid med Gustav Lorentzen og Kjell Raaheim (red.)
• Katastrofepsykologi, 2. utgave (2002)
• Psykologisk debriefing. Hvordan lede gruppeprosesser etter kritiske hendelser (2002)
• Sorg hos barn, 2. utgave. En håndbok for voksne (2006)
• Sosial nettverksstøtte ved brå død. Hvordan kan vi hjelpe? (2007), i samarbeid med Kari Dyregrov
• Beredskapsplan for skolen (2008)
• Krisepsykologi i praksis (2008), i samarbeid med Kari Dyregrov (red.)

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Det er ingen anmeldelser enda.