• img-book

  Ida Brandtzæg, Stig Torsteinson, Lars Smith,

ISBN: 9788245025026

Barn og relasjonsbrudd-Bind 2

av: Ida Brandtzæg, Stig Torsteinson, Lars Smith,

Bind 2: Mikroseparasjoner – Tilknytningsbasert forståelse, utredning og behandli

Relasjonsbrudd mellom barn og foreldre eller andre omsorgspersoner kan omtales som to forskjellige, men delvis overlappende fenomener. Én form for brudd finner sted når barnet og omsorgspersonen er fysisk atskilt fra hverandre. Da snakker vi om makroseparasjoner. Men atskillelser kan også være mer subtile og vanskelige å få øye på. Barnet og den voksne er i fysisk nærhet av hverandre, men det har likevel funnet sted et brudd i relasjonen fordi omsorgspersonen av en eller annen grunn er mentalt fraværende. Det er slike fenomener vi har kalt mikroseparasjoner.

kr 539,00

Antall:
Bli kjent med forfatteren her.
avatar-author
  Ida Brandtzæg er psykologspesialist og arbeider ved Nic Waals Institutt, Lovisenberg sykehus og ved R-BUP Øst og Sør.Hun er distributør og kursholder for Circle of Security International. I tillegg holder hun foredrag om temaer knyttet til utviklingspsykologi og tilknytning og har gitt ut flere bøker.
  Books of Ida Brandtzæg
  Barn og relasjonsbrudd Bind 1: Makroseparasjoner - Tilknytningsbasert forståelse, utredning og behandl
  Barn og relasjonsbrudd Bind 2: Mikroseparasjoner - Tilknytningsbasert forståelse, utredning og behandli
  Se barnet innenfra
  Bli kjent med forfatteren her.
  avatar-author
   Er knyttet til Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo. Han er kursholder og supervisor i behandlingsprogrammet Circle of Security. Han er godkjent sakkyndig og underviser bl.a. for psykologforeningen, RBUP og domstoladministrasjonen. Han er fagbokforfatter og er en mye brukt kursholder.
   Books of Stig Torsteinson
   Barn og relasjonsbrudd Bind 1: Makroseparasjoner - Tilknytningsbasert forståelse, utredning og behandl
   Barn og relasjonsbrudd Bind 2: Mikroseparasjoner - Tilknytningsbasert forståelse, utredning og behandli
   Se barnet innenfra
   Bli kjent med forfatteren her.
   avatar-author
    Lars Smith, som er professor emeritus ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, er en av pionerene i norsk spedbarnspsykologi og har publisert bredt innenfor feltet utviklingspsykologi.
    Books of Lars Smith
    Barn og relasjonsbrudd Bind 1: Makroseparasjoner - Tilknytningsbasert forståelse, utredning og behandl
    Barn og relasjonsbrudd Bind 2: Mikroseparasjoner - Tilknytningsbasert forståelse, utredning og behandli
    Oversikt

    Bind 2: Mikroseparasjoner – Tilknytningsbasert forståelse, utredning og behandli

    Relasjonsbrudd mellom barn og foreldre eller andre omsorgspersoner kan omtales som to forskjellige, men delvis overlappende fenomener. Én form for brudd finner sted når barnet og omsorgspersonen er fysisk atskilt fra hverandre. Da snakker vi om makroseparasjoner. Men atskillelser kan også være mer subtile og vanskelige å få øye på. Barnet og den voksne er i fysisk nærhet av hverandre, men det har likevel funnet sted et brudd i relasjonen fordi omsorgspersonen av en eller annen grunn er mentalt fraværende. Det er slike fenomener vi har kalt mikroseparasjoner.

    Forfatterne av dette tobindsverket er anerkjente fagpersoner innenfor skandinavisk tilknytningspsykologi. Her trekker de opp historiske hovedlinjer på tilknytningsfeltet og skaper en syntese av teori, behandling og samfunnsmessige implikasjoner. Bøkene behandler både de bakenforliggende forhold knyttet til separasjon og tap som kan ligge til grunn for skjevutvikling hos barn og ungdommer, og de nærliggende faktorene som avdekkes i samhandling mellom omsorgsperson og barn. Forfatterne deler rikelig fra sine erfaringer med forskning og tilknytningsbasert arbeid med psykoterapi, barnevern og forebyggende helsevern.

    De to bindene kan leses uavhengig av hverandre, men for å få en dypere forståelse av problematikken, anbefales det at tobindsverket gås gjennom i sammenheng. Ved først å lese bind 1 om makroseparasjoner og dernest bind 2 om mikroseparasjoner, vil leseren få en forståelse av den bevegelse som i de senere år har funnet sted innenfor tilknytningspsykologien.

    Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson er kliniske psykologspesialister og fagbokforfattere med omfattende erfaring fra arbeid ved blant annet Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus. De er også ledere for Tilknytningspsykologene, Utdanningssenter og klinikk. Lars Smith, som er professor emeritus ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, er en av pionerene i norsk spedbarnspsykologi og har publisert bredt innenfor feltet utviklingspsykologi.

    Details

    ISBN: 9788245025026
    Publisher: Fagbokforlaget
    Publish Date: 2019
    Page Count: 367

    Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

    Det er ingen anmeldelser enda.