• img-book

    Ida Brandtzæg, Stig Torsteinson, Lars Smith,

ISBN: 9788245025026

Barn og relasjonsbrudd-Bind 2

av: Ida Brandtzæg, Stig Torsteinson, Lars Smith,

Bind 2: Mikroseparasjoner – Tilknytningsbasert forståelse, utredning og behandli

Relasjonsbrudd mellom barn og foreldre eller andre omsorgspersoner kan omtales som to forskjellige, men delvis overlappende fenomener. Én form for brudd finner sted når barnet og omsorgspersonen er fysisk atskilt fra hverandre. Da snakker vi om makroseparasjoner. Men atskillelser kan også være mer subtile og vanskelige å få øye på. Barnet og den voksne er i fysisk nærhet av hverandre, men det har likevel funnet sted et brudd i relasjonen fordi omsorgspersonen av en eller annen grunn er mentalt fraværende. Det er slike fenomener vi har kalt mikroseparasjoner.

kr 539,00

Tomt på lager

Bli kjent med forfatteren her.
avatar-author
Ida Brandtzæg er psykologspesialist og arbeider ved Nic Waals Institutt, Lovisenberg sykehus og ved R-BUP Øst og Sør. Hun er distributør og kursholder for Circle of Security International. I tillegg holder hun foredrag om temaer knyttet til utviklingspsykologi og tilknytning og har gitt ut flere bøker.
Books of Ida Brandtzæg
Barn og relasjonsbrudd Bind 1: Makroseparasjoner - Tilknytningsbasert forståelse, utredning og behandl
Barn og relasjonsbrudd Bind 2: Mikroseparasjoner - Tilknytningsbasert forståelse, utredning og behandli
Se barnet innenfra
Bli kjent med forfatteren her.
avatar-author
Er knyttet til Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo. Han er kursholder og supervisor i behandlingsprogrammet Circle of Security. Han er godkjent sakkyndig og underviser bl.a. for psykologforeningen, RBUP og domstoladministrasjonen. Han er fagbokforfatter og er en mye brukt kursholder.
Books of Stig Torsteinson
Barn og relasjonsbrudd Bind 1: Makroseparasjoner - Tilknytningsbasert forståelse, utredning og behandl
Barn og relasjonsbrudd Bind 2: Mikroseparasjoner - Tilknytningsbasert forståelse, utredning og behandli
Se barnet innenfra
Bli kjent med forfatteren her.
avatar-author
Lars Smith, som er professor emeritus ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, er en av pionerene i norsk spedbarnspsykologi og har publisert bredt innenfor feltet utviklingspsykologi.
Books of Lars Smith
Barn og relasjonsbrudd Bind 1: Makroseparasjoner - Tilknytningsbasert forståelse, utredning og behandl
Barn og relasjonsbrudd Bind 2: Mikroseparasjoner - Tilknytningsbasert forståelse, utredning og behandli
Oversikt

Bind 2: Mikroseparasjoner – Tilknytningsbasert forståelse, utredning og behandli

Relasjonsbrudd mellom barn og foreldre eller andre omsorgspersoner kan omtales som to forskjellige, men delvis overlappende fenomener. Én form for brudd finner sted når barnet og omsorgspersonen er fysisk atskilt fra hverandre. Da snakker vi om makroseparasjoner. Men atskillelser kan også være mer subtile og vanskelige å få øye på. Barnet og den voksne er i fysisk nærhet av hverandre, men det har likevel funnet sted et brudd i relasjonen fordi omsorgspersonen av en eller annen grunn er mentalt fraværende. Det er slike fenomener vi har kalt mikroseparasjoner.

Forfatterne av dette tobindsverket er anerkjente fagpersoner innenfor skandinavisk tilknytningspsykologi. Her trekker de opp historiske hovedlinjer på tilknytningsfeltet og skaper en syntese av teori, behandling og samfunnsmessige implikasjoner. Bøkene behandler både de bakenforliggende forhold knyttet til separasjon og tap som kan ligge til grunn for skjevutvikling hos barn og ungdommer, og de nærliggende faktorene som avdekkes i samhandling mellom omsorgsperson og barn. Forfatterne deler rikelig fra sine erfaringer med forskning og tilknytningsbasert arbeid med psykoterapi, barnevern og forebyggende helsevern.

De to bindene kan leses uavhengig av hverandre, men for å få en dypere forståelse av problematikken, anbefales det at tobindsverket gås gjennom i sammenheng. Ved først å lese bind 1 om makroseparasjoner og dernest bind 2 om mikroseparasjoner, vil leseren få en forståelse av den bevegelse som i de senere år har funnet sted innenfor tilknytningspsykologien.

Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson er kliniske psykologspesialister og fagbokforfattere med omfattende erfaring fra arbeid ved blant annet Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus. De er også ledere for Tilknytningspsykologene, Utdanningssenter og klinikk. Lars Smith, som er professor emeritus ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, er en av pionerene i norsk spedbarnspsykologi og har publisert bredt innenfor feltet utviklingspsykologi.

Details

ISBN: 9788245025026
Publisher: Fagbokforlaget
Publish Date: 2019
Page Count: 367

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Det er ingen anmeldelser enda.