Om Famlabbok og Jesper Juuls forfatterskap

Om Famlabbok og Jesper Juuls forfatterskap.

Famlab er den norske avdelingen av den internasjonale undervisnings- og rådgivningsorganisasjon Familylab Association, FLA. FLA er etablert av den danske familieterapeuten og forfatteren Jesper Juul og er i dag tilstede i 15 land.

Famlab og FLAs virksomhet baserer seg på Jesper Juuls forfatterskap og filosofi, i tillegg til ny og oppdatert forskning og erfaringer fra ulike fagfelt som psykologi, pedagogikk, familieterapi, filosofi mm.

Til daglig ledes Famlab av Hans Holter Solhjell. Hans Holter Solhjell er pedagog, sosial grunder, inovatør, kursholder og veileder.

Famlab henvender seg først og fremst til foreldre og fagfolk som jobber med barn, foreldre, familier, skole, barnehage, familiekontor, ppt ol. Alle som ønsker å få fastere grunn under føttene i rollen som foreldre og/eller fagpersoner, og har lyst til å utvikle egne verdier og praksis i dialog med Jesper Juuls prinsipper for samliv og barneoppdragelse, og i dialog med andre foreldre og fagpersoner.

Velkommen til Famlab’s bokhandel.

I vår bokhandel har vi bøker vi anbefaler og som er i harmoni med vår filosofi og verdisyn, om relasjoner, kommunikasjon, konflikter, mindfulness og personlig utvikling. Jeg vil her si litt om hva som kjennetegner vår bokhandel og de bøkene vi har valgt ut.

Famlab International og Jesper Juul.

Famlab Norge er en del av Famlab International, opprettet av av Jesper Juul, dansk familieterapeut og forfatter av en rekke bestselgende bøker om barn, familier og relasjoner.  Jesper Juuls bøker er oversatt til en rekke ulike språk, og Famlab er tilstede i 15 ulike land. I vår bokhandel har vi alle Jesper Juul’s bøker, med unntak av de som ikke er i trykk.

Jesper Juul’s filosofi og litteratur er grunnlaget for vår virksomhet, men både vi og Jesper Juul selv er inspirert av mange ulike fagfolk, faglige rettninger og forskning.

Faglige temaer og perspektiver.

Vi fokuserer på litteratur som ser på mennesker, relasjoner, problemer og muligheter med utgangspunkt i humanistisk filosofi og psykologi, systemteori, spedbarns, utviklings og tilknytningspsykologi, nevropsykobiologisk teori og forskning, annerkjennende kommunikasjon, mindfulness, mm.

Vi har ikke med bøker som har sterke elementer av adferdsteoretisk tenkning, diagnoseorientering og lignende. Det vil si at du ikke finner bøker her med et stort fokus på belønningssystemer, ignorering, timeouts, gråtekurer ol.

I tillegg så fokuserer vi på praktisk orienterte bøker som bidrar til å utvikle både forståelse av og praktiske ferdigheter i forhold til relasjoner, oppdragelse, kommunikasjon, konflikthåndtering, veiledning, terapi, undervisning, selvutvikling, organisasjon og ledelse mm.

Klassiske titler.

Vi ønsker også å ha med eldre titler som vi anser som viktige klassiske bøker innen disse områdene, men som lett drukner i strømmen av stadig nye bøker, uten at disse nye bøkene nødvendigvis er bedre. Ett eksempel på en slik bok er Thomas Gordon’s bok «Snakk med oss lærer». Et annet eksempel er boken «Det musiske mennesket» av Jon – Roar Bjørkvold. Alle som er interessert i selvutvikling og mennesker bør se hans film «Når øyeblikket synger». Videre kan vi nevne Marshal Rosenbergs bok «Ikke voldelig kommunikasjon. Ross Greene’s bok «eksplosive barn», en av våre bestselgere, er også verdt å nevne i denne sammenhengen.

Jesper Juul’s litteratur er sentral i vår bokhandel og vi vil derfor gi en enkel oversikt over denne også.

Jesper Juul’s forfatterskap.

Den boken Jesper Juul er mest kjent for er «Ditt kompetente barn». Denne boken har blitt oversatt til mer enn 15 ulike språk og er en av de bestselgende bøker om barn i Europa de siste 15 årene. «Ditt kompetente barn» er en generell bok om relasjoner med barn og kan anbefales til alle med interesse for dette temaet.

De neste bøkene der er naturlig å anbefale til de som ikke er kjent med Jesper Juul’s bøker fra før, er bøkene «Kunsten å si nei» og «Her er jeg, hvem er du?». Disse er også blant Jesper Juul’s mest populære bøker og henvender seg til alle som er opptatt av relasjoner med barn. De er oversatt til en rekke ulike språk og er av de mest lettleste.

Et tilgjengelig og lite teoretisk språk er noe som kjennetegner Jesper Juul’s forfatterskap. Dette, sammmen med praktiske eksempler og historier mange kjenner seg igjen i har gjort hans bøker spesielt populære. Bøkene er skrevet på en lett tilgjengelig måte for alle, og ikke bare for spesielt interesserte fagfolk, selv om han skriver om eksistensielt viktige temaer for alle mennesker.

Jesper Juul har skrevet to bøker som i større grad retter seg mot fagfolk. Dette er bøkene «Foreldreveiledning» og «Fra lydighet til ansvarlighet», som han skrev sammen med den danske psykologen Helle Jensen. «Fra lydighet til ansvarlighet» gir en dypere og mer inngående innføring i hans grunnleggende filosofi og tankegang, og eksempler på hvordan den kan overføres i praksis. «Foreldreveiledning» retter seg mot fagfolk som jobber med veiledning av foreldre.

I tillegg har Jesper Juul skrevet en rekke bøker om mer spesifikke temaer, som «Mann og pappa», «Tenåringsforeldre», «Livet i familien», Samtaler med foreldre», «Familier med kronisk syke barn» og flere andre. Du finner en full oversikt over hans bøker her.

Ønsker du en oversikt over Jesper Juul’ litteratur oversatt til andre språk så finner du det på nettsiden https://jesperjuul.com/bibliography/books