Author avatar
Thomas Nordahl

Thomas Nordahl er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark, der han også er leder av forskningssenteret SePU (Senter for praksisrettet utdanningsforskning).
Han har arbeidet som lærer og har i mange år vært forsker ved NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring). Han er forfatter av en lang rekke bøker, blant annet Eleven som aktør – fokus på elevens læring og handlinger i skolen (Hans Reitzels Forlag, 2010), Dette vet vi om – læreren som leder av klasser og undervisningsforløp (Dafolo, 2011), Dette vet vi om – vurdering for læring (Dafolo, 2012) og Dette vet vi om ‒ anvendelse av pedagogisk analyse (Dafolo, 2013).

Bøker av Thomas Nordahl
Other author