Author avatar
Thomas Moser

Thomas Moser er professor i idrettsvitenskap/kroppsøving ved Høgskolen i Vestfold og professor II i spesialpedagogikk ved Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger. Videre er han styremedlem i Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL) og medlem i det offentlige utvalget Pedagogisk tilbud til alle førskolebarn (Brennautvalget). Hans forskningsområder ligger innenfor områdene kropp, rom, utvikling og læring med særlig fokus på barnehage.

Bøker av Thomas Moser
Other author