Author avatar
Stig Torsteinson

Er knyttet til Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo. Han er kursholder og supervisor i behandlingsprogrammet Circle of Security. Han er godkjent sakkyndig og underviser bl.a. for psykologforeningen, RBUP og domstoladministrasjonen. Han er fagbokforfatter og er en mye brukt kursholder.

Bøker av Stig Torsteinson
Other author