Author avatar
Mia Börjesson

Mia Börjesson er klinisk sosionom og har en mastergrad i sosialt arbeid fra Universitet i Gøteborg.
I tillegg til utdanning i psykososial veiledning og en diplomutdanning i løsningsfokusert korttidsterapi. Hun arbeider som veileder og inspirator knyttet til en rekke prosjekter innenfor psykososialt og helsefremmende arbeid med barn og ungdom. Hun har mangeårig erfaring med å møte og samtale med ungdom, både individuelt og i grupper.

Bøker av Mia Börjesson
Other author