Author avatar
Line Skov Hansen

Line Skov Hansen er prosjektmedarbeider og ph.d.-stipendiat på LSP (Laboratorium for forskningsbasert skoleutvikling og pedagogisk praksis) ved Aalborg Universitet.
Hun er lærerutdannet og har en master i IKT og læring samt cand.mag. i læring og endringsprosesser. De siste seks årene har hun arbeidet med design og gjennomføring av kommunale forsknings- og utviklingsprosjekter på barnehage- og skoleområdet.

Bøker av Line Skov Hansen
Other author