Author avatar
Kristin Danielsen Wolf

Kristin Danielsen Wolf er høgskolelektor og stipendiat ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har flere års erfaring fra både barnehage og skole, samt lang undervisningspraksis fra barnehagelærerutdanning. I 2014 ga hun ut boka Små barns lek og samspill – I barnehagen.

Bøker av Kristin Danielsen Wolf
Other author