Author avatar
Hanne Cecilie Braarud

Utdanning:
Psykolog/ Dr. psychol

Forsknings-/kompetanseområde:
Utviklingspsykologi
Normal utvikling hos sped- og småbarn
Tilknytningsteori
Sped- og småbarns psykiske helse
Eksperimentelle samspillsstudier mellom spedbarn og omsorgsgiver
Kompleks traumatisering i et utviklingspsykologisk perspektiv

20 % av stillingen er en regional knutepunktfunksjon tilknyttet Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse (RBUP Øst/Sør).

Doktorgradsavhandling:
Infant Regulation of Distress: a longitudinal study of transactions between mothers and infants. Bergen : Department of Clinical Psychology, Faculty of Psychology,University of Bergen, 2007
Last ned elektronisk utgave fra BORA (Bergen Open Research Archive)
Les pressemelding
Hanne C. Braarud har, sammen med Dag Ø. Nordanger, fått Bjørn Christiansens minnepris for et særlig betydningsfullt faglig bidrag og beste artikkel i Tidsskrift for Norsk Psykologforening i 2011.

Bøker av Hanne Cecilie Braarud
Other author