Author avatar
Guro Øiestad
1960

Guro Øiestad er spesialist i klinisk voksenpsykologi og har jobbet som psykolog siden 1990. Hun har erfaring fra forskning, PP-tjeneste, psykisk helsevern og helsevesenet forøvrig.

Hun er universitetslektor i halv stilling ved Psykologisk Institutt, UiO. Videre underviser hun for Norsk Psykologforening. Hun driver også kurs og foredragsvirksomhet for offentlig og privat arbeidsliv.

Bøker av Guro Øiestad
Other author