Author avatar
Göran Rydén

Overlege og psykoterapeut Göran Rydén har sammen med psykologen Per Wallroth grunnlagt mentaliseringsbasert terapi i Sverige. De er begge ansatt ved Huddinge sykehus like utenfor Stockholm, der de i en årrekke har drevet et mentaliseringsbasert terapitilbud for personer med Borderline personlighetsforstyrrelser, som har gitt svært gode resultater.

Bøker av Göran Rydén
Other author