Author avatar
Espen Reiss Mathiesen

Espen Reiss Mathiesen er førstelektor ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag ved Universitetet i Stavanger.

© Foto: Sigmund Trageton

Bøker av Espen Reiss Mathiesen
Other author