Author avatar
Dag Øystein Nordanger

Utdanning:
Dr. psychol. Spesialist i klinisk barne og ungdomspsykologi.

Forsknings-/kompetanseområde:
Traumepsykologi, herunder

  • kulturperspektiver
  • komplekse traumer hos barn og unge

Internasjonalt arbeidet i forhold til ofre av krig og politisk vold.

Dag Ø. Nordanger har, sammen med Hanne C. Braarud, fått Bjørn Christiansens minnepris for et særlig betydningsfullt faglig bidrag og beste artikkel i Tidsskrift for Norsk Psykologforening i 2011.

Bøker av Dag Øystein Nordanger
Other author