Author avatar
Ben Furman
1953

Ben Furman er psykiater, psykoterapeut, trainee i løsningsfokusert psykoterapi, og forfatter fra Finland. Han har skrevet flere bøker om mental trivsel og psykoterapi. Ben Furman er en av utviklerne av metoden Unger kan!

Bøker av Ben Furman
Other author